nederlands Nederlands deutsch Deutschenglish EnglishE-mail E-mail


Privacy Statement

Het gebruik van gegevens
Op de website kunt u bij het contactformulier persoonlijke gegevens (naam en e-mailadres) achterlaten voor vragen of meer informatie. De bescherming van persoonlijke informatie en het waarborgen van de privacy van klanten heeft de hoogste prioriteit. De gegevens worden alleen gebruikt om zo nodig (nieuwe) klanten te kunnen mailen of bellen om zo de vragen en opmerkingen die zij hebben te kunnen bespreken en te beantwoorden. De gegevens worden alleen door Jacquelien Beijer Goudsmid gebruikt, en nooit aan andere partijen doorverkocht of beschikbaar gesteld.

De bewaartermijn van gegevens
De persoonsgegevens worden niet opgeslagen in een databestand, en alleen gebruikt om contact op te nemen. In ieder geval worden na afloop van een periode van zes maanden al uw persoonlijke gegevens verwijderd.

Cookies op de website
Room-in-Amsterdam maakt gebruik van Google Analytics en gebruikt daarvoor cookies voor de website. De cookies worden gebruik voor de verbetering van de dienstverlening aan klanten in het algemeen, en de werking van de website in het bijzonder.

Aanpassingen aan het privacy statement
Het kan zijn dat er wijzigingen worden doorgevoerd in dit document, als bijvoorbeeld de privacy wetgeving verandert.
Amsterdam, mei 2018

 

 


meer informatie via room-in-amsterdam@xs4all.nl

+31(0)20 6252023 oder +31(0)6 28346673